PROJEKTY, PROJEKTY, PROJEKTÍKY

Tvorba projektov určite patrí k spestreniu vyučovania, o ich význame hádam ani netreba diskutovať – rozvoj tvorivosti, samostatnosti, prezentačných schopností, kritického myslenia… U nás praktizujeme už od prváčikov. Čítať ďalej