PREDPOSLEDNÝ

Ani v predposledný deň školského roka na našej škole neutíchal. Prvostupniari prezentovali svoje zručnosti a druhostupniari sa vrátili zo svojej “predčasnej dovolenky” – Školy v prírode v Sebechleboch.

Prváci             Druháci    Tretiaci

By kronikaszs

NÁVŠTEVA LABÁKOV KU

Vo štvrtok 6.6.2013 absolvovali žiaci 8. ročníka výuku v priestoroch katolíckej univerzity, kde v priebehu 4 hodín preukázali svoje vedomosti v chemickom a fyzikálnom laboratóriu. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť , počas ktorej sme zažili aj neplánovanú explóziu a veríme, že do budúcnosti  sa nám podarí spoluprácu s KU v tejto oblasti rozšíriť na pravidelné stretnutia.

(fotočky budú, však D…o?)

By kronikaszs